Hướng dẫn lập trình Micro:bit
40 - Lập trình Microbit Nâng cao: Bàn phím 4x4

40 - Lập trình Microbit Nâng cao: Bàn phím 4x4

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của bàn phím 4x4 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như bàn phím, máy tính ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

39 - Lập trình Microbit Nâng cao: LED ma trận 8x8

39 - Lập trình Microbit Nâng cao: LED ma trận 8x8

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của module LED ma trận 8x8 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như panel quảng cáo ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

38 - Lập trình Microbit Nâng cao: Mạch thời gian DS3231

38 - Lập trình Microbit Nâng cao: Mạch thời gian DS3231

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của mạch thời gian DS3231 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan cần đến thời gian như đồng hồ, báo thức, hệ thống tự động vận hành theo thời gian ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

37 - Lập trình Microbit Nâng cao: Màn hình LCD 1602

37 - Lập trình Microbit Nâng cao: Màn hình LCD 1602

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của màn hình LCD 1602 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan cần đến hiển thị nhiều thông tin ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

36 - Lập trình Microbit Nâng cao: Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11

36 - Lập trình Microbit Nâng cao: Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như đồng hồ đo nhiệt độ, đo độ ẩm, trạm khí tượng ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

35 - Lập trình Microbit Nâng cao: 4 LED 7 đoạn TM1637

35 - Lập trình Microbit Nâng cao: 4 LED 7 đoạn TM1637

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của thanh 4 LED 7 đoạn TM167 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như đồng hồ, hiển thị các số, đèn giao thông ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››


33 - Lập trình Micro bit Nâng cao: Cảm biến Từ Trường

33 - Lập trình Micro bit Nâng cao: Cảm biến Từ Trường

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của cảm biến từ trường và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như cửa chống trộm, thiết bị chống trộm ... bằng lập trình microbit.   Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam. Tài Liệu Lập Trình Microbit

Xem thêm ››

32 - Lập trình Micro bit Nâng cao: Cảm biến Rung lắc

32 - Lập trình Micro bit Nâng cao: Cảm biến Rung lắc

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của cảm biến rung lắc và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như phát hiện động đất ... bằng lập trình microbit.   Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam. Tài Liệu Lập Trình Microbit

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 9 / 41