Hướng dẫn lập trình Micro:bitMô hình 23 - Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 23 - Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021


Mô hình 23 - Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››

Mô hình 22 - Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 22 - Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021


Mô hình 22 - Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 9 / 119