Hướng dẫn lập trình Micro:bit
Mô hình 21 - Máy tính Casio - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 21 - Máy tính Casio - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021


Mô hình 21 - Máy tính Casio - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››

Mô hình 20 - Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 20 - Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021


Mô hình 20 - Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››
Mô hình 16 - Đèn loa nhạc - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 16 - Đèn loa nhạc - Bộ Kit Microbit PH2.0

15/11/2021


Mô hình 16 - Đèn loa nhạc - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››
Hiển thị 10 - 18 / 119