Hướng dẫn Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

 

Lego 9686 - Kỹ Sư Cơ Khí

Lego 9686 - Kỹ Sư Cơ Khí

Lego 9686 Kỹ sư cơ khí : Kiến thức cơ bản

Bài 1: Cam - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

trục cam lego 9686

Bài 2: Bánh răng - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

bánh răng lego 9686

Bài 3: Mặt phẳng nghiêng - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

mặt phẳng nghiêng lego 9686

Bài 4: Chốt và bánh cóc - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

chốt bánh cóc lego 9686

Bài 5: Ròng rọc - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

ròng rọc lego 9686

Bài 6: Trục vít - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

trục vít lego 9686

Bài 7: Cấu trúc - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

cấu trúc lego 9686

Bài 8: Nêm - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

nêm lego 9686

Bài 9: Trục bánh xe - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

trục bánh xe lego 9686

Lego 9686 Kỹ sư cơ khí : Kiến thức nâng cao

Bài 10: Cân thăng bằng - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

Cân thăng bằng Lego 9686

Bài 11: Cây cầu - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

cây cầu lego 9686

Bài 12: Máy bắn đá - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

máy bắn đá lego 9686

Bài 13: Xe nâng tay - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

xe nâng tay lego 9686

Bài 14: Đu quay - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

đu quay lego 9686

Bài 15: Con dốc - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

con dốc lego 9686

Bài 16: Cần trục tháp - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

cần trục tháp lego 9686

Bài 17: Tháp canh - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

tháp canh lego 9686

Bài 18: Cái tời (tay quay) - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

cái tời tay quay lego 9686

Bài 19: Xe đua - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

xe đua lego 9686

Bài 20: Cần câu - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

cần câu lego 9686

Bài 21: Bánh đà - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

bánh đà lego 9686

Bài 22: Hộp kho báu - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

hộp kho báu lego 9686

Bài 23: Đòn bẫy - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

đòn bẫy lego 9686

Bài 24: Cáp treo - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

cáp treo lego 9686

Bài 25: Búa tạ - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

búa tạ lego 9686

Bài 26: Chó robot - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

chó robot lego 9686

Bài 27: Đồng hồ quả lắc - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

đồng hồ quả lắc lego 9686

khí

Bài 28: Xe cánh buồm - Lego Education 9686 kỹ sư cơ khí

xe cánh buồm lego 9686

Bài 29: Máy đánh trứng - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

máy đánh trứng lego 9686

Bài 30: Thang nâng vật - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

thang nâng vật lego 9686

Bài 31: Máy phóng - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

máy phóng lego 9686

Bài 32: Máy quét rác - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

máy quét rác 9686

Bài 33: Cối xay gió - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

cối xay gió lego 9686

Bài 34: Con dơi - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

con dơi lego 9686

Bài 35: Xe thước đo - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

xe thước đo lego 9686

Bài 36: Cân tiểu ly - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

cân tiểu ly lego 9686

Bài 37: Trò chơi lễ hội - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

trò chơi lễ hội lego 9686

Bài 38: Xe vẽ - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

xe vẽ lego 9686

Bài 39: Xe hơi lười - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

xe hơi lười

Bài 40: Phản ứng dây chuyền - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

phản ứng dây chuyền lego 9686

Bài 41: Xe chống tuột dốc - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

xe chống tuột dốc lego 9686

Bài 42: Robot kiến - Lego Education 9686 Kỹ sư cơ khí

robot kiến lego 9686

Bài 43: Xe thế năng - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

xe thế năng lego 9686

Bài 44: Máy dập chữ - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

máy dập chữ lego 9686

Bài 45: Máy chiếu phim hoạt hình - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

máy chiếu phim hoạt hình lego 9686

Bài 46: Xe hơi - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

xe hơi 9686

Bài 47: Giá đỡ điện thoại - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

giá đỡ điện thoại lego 9686

Bài 48: Xe đẩy - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

xe đẩy lego 9686

Bài 49: Chó đồ chơi - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

chó đồ chơi lego 9686

Bài 50: Kiếng đeo - Lego 9686 Kỹ sư cơ khí

kiếng đeo lego 9686

 

 


Bình luận