Mô hình 27 - Chống trộm và gửi tin nhắn - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1477 |
0 Đánh giá

Mô hình 27 - Chống trộm và gửi tin nhắn - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 27 - Chống trộm và gửi tin nhắn - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Chống trộm và gửi tin nhắn - Bộ Kit Microbit PH2.0

Chống trộm và gửi tin nhắn - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

servo    P0
cảm biến PIR P14 (digital)
wifi P1-P12 (Rx 12 Tx 1)

Chống trộm và gửi tin nhắn - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Chống trộm và gửi tin nhắn - khai báo thiết bị

Chống trộm và gửi tin nhắn - khai báo thiết bị

 

Chống trộm và gửi tin nhắn - chức năng đóng cửa và mở cửa

Chống trộm và gửi tin nhắn - chức năng đóng cửa và mở cửa

 

Chống trộm và gửi tin nhắn - chức năng gửi tin nhắn

Chống trộm và gửi tin nhắn - chức năng gửi tin nhắn

 

Chương trình chính của Chống trộm và gửi tin nhắn - lập trình microbit

Chương trình chính của Chống trộm và gửi tin nhắn - lập trình microbit

 

Chống trộm và gửi tin nhắn qua Line

Chống trộm và gửi tin nhắn qua Line


Tin tức liên quan

Bình luận