Mô hình 24 - Phát hiện rò rỉ khí gas - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1101 |
0 Đánh giá

Mô hình 24 - Phát hiện rò rỉ khí gas - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 24 - Phát hiện rò rỉ khí gas - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Phát hiện rò rỉ khí gas - Bộ Kit Microbit PH2.0

Phát hiện rò rỉ khí gas - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Phát hiện rò rỉ khí gas - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

wifi P13-P14 ( Rx P13 - Tx P14)
Servo P0
motor quạt P12-P1
cảm biến khí gas MQ-2: P8-P2 ( analog P2)

Phát hiện rò rỉ khí gas - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 


Phát hiện rò rỉ khí gas - Khai báo các thiết bị

 

Phát hiện rò rỉ khí gas - Chức năng bật quạt và tắt quạt

Phát hiện rò rỉ khí gas - Chức năng bật quạt và tắt quạt

 

Phát hiện rò rỉ khí gas - Chức năng gửi tin nhắn

Phát hiện rò rỉ khí gas - Chức năng gửi tin nhắn

 

Chương trình chính của Phát hiện rò rỉ khí gas - lập trình microbit

Chương trình chính của Phát hiện rò rỉ khí gas - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận