Mô hình 29 - Trường thông minh Smart School - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1891 |
0 Đánh giá

Mô hình 29 - Trường thông minh Smart School - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 29 - Trường thông minh Smart School - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

ngôi trường thông minh

Trường thông minh Smart School - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đầu đọc thẻ từ : Rx P8, Tx P2
Cảm biến hồng ngoại: P1-P12  ( sử dụng analog P1)
TM1637 cho Lop1:     CLK P15, DIO P16
TM1637 cho Lop2:     CLK P13, DIO P14
Servo P0
Cảm biến đo nhiệt độ MLX90614: 19-20
LCD1602: 19-20

Trường thông minh Smart School - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0


Tin tức liên quan

Bình luận