Mô hình 23 - Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1146 |
0 Đánh giá

Mô hình 23 - Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 23 - Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0

Xe dò line - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Xe dò line - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Xe dò line - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Xe dò line - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Xe dò line - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Xe dò line - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Xe dò line - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Xe dò line - thuật toán xe dò line

Xe dò line - thuật toán xe dò line

 

Xe dò line - xây dựng các chức năng cho xe

Xe dò line - xây dựng các chức năng cho xe

 

Chương trình của Xe dò line - lập trình microbit

Chương trình của Xe dò line - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận