Hướng dẫn lập trình Micro:bit

Mô hình 11 - Máy bơm nước - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 11 - Máy bơm nước - Bộ Kit Microbit PH2.0

11/11/2021


Mô hình 11 - Máy bơm nước - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››


Mô hình 09 - Máy rửa tay - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 09 - Máy rửa tay - Bộ Kit Microbit PH2.0

11/11/2021


Mô hình 09 - Máy rửa tay - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››

Mô hình 08 - Radar Microbit - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 08 - Radar Microbit - Bộ Kit Microbit PH2.0

11/11/2021


Mô hình 08 - Radar Microbit - Bộ Kit Microbit PH2.0 Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Xem thêm ››

Hiển thị 19 - 27 / 119