Mô hình 26 - Trạm khí tượng - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 925 |
0 Đánh giá

Mô hình 26 - Trạm khí tượng - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 26 - Trạm khí tượng ( phần 1) - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

 

Mô hình 26 - Trạm khí tượng ( phần 2) - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Trạm khí tượng - Bộ Kit Microbit PH2.0

Trạm khí tượng - Bộ Kit Microbit PH2.0

Trạm khí tượng - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

wifi P13-14 ( Rx P13 - Tx P14)
dht11 p2
clock P0-1-8 (CLK P0 - DIO P1 - CS P8)
cảm biến mưa P15-16 (digital p15)

Trạm khí tượng - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Trạm khí tượng - Bộ Kit Microbit PH2.0

Trạm khí tượng - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Trạm khí tượng - Khai báo các thiết bị

Trạm khí tượng - Khai báo các thiết bị

 

Trạm khí tượng - Chức năng tính thời gian & ngày tháng

Trạm khí tượng - Chức năng tính thời gian & ngày tháng

 

Trạm khí tượng - Chức năng Gửi dữ liệu lên Internet

Trạm khí tượng - Chức năng Gửi dữ liệu lên Internet

 

Chương trình chính của Trạm khí tượng- lập trình microbit

Chương trình chính của Trạm khí tượng - lập trình microbit

 

Trạm khí tượng - giao diện App Inventor version 1

Trạm khí tượng - giao diện App Inventor version 1

 

Trạm khí tượng - khai báo các biến trong App Inventor

https://api.thingspeak.com/channels/1087343/feeds/last.json?api_key=CX4VJZS1XCIOZZ8J
Thay 1087343 bằng Channel ID của bạn
Thay CX4VJZS1XCIOZZ8J bằng API key của bạn

Trạm khí tượng - khai báo các biến trong App Inventor

 

Trạm khí tượng - lấy dữ liệu từ Internet trên App Inventor

Trạm khí tượng - lấy dữ liệu từ Internet trên App Inventor

 

Trạm khí tượng - lấy dữ liệu từ Internet trên App Inventor

Trạm khí tượng - lấy dữ liệu từ Internet trên App Inventor

 

Trạm khí tượng - giao diện App Inventor version Trí tuệ nhân tạo

Trạm khí tượng - giao diện App Inventor version Trí tuệ nhân tạo


Tin tức liên quan

Bình luận