Bài 40: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 3

05/02/2024 | 557 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để huấn luyện đội của bạn thông qua Giải đấu First Lego League Khám phá các bài học có hướng dẫn và chuẩn bị cho họ những thử thách sắp tới!

Các em học sinh sẽ:

 • Bắt đầu động não tìm giải pháp cho vấn đề thách thức.
 • Tìm hiểu cách sử dụng SPIKE Essential để giúp giải quyết thử thách Explore

Bài 40: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 3

Bài 40: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 3

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Chuẩn bị

 • Xem lại phần Bài học Explore 3 trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Nếu cần thiết, hãy dạy trước những từ vựng liên quan sau: thông tin , cải thiện .

Gắn kết ( Engagement )

5 phút )

 • Tạo điều kiện thảo luận nhanh về cách đặt câu hỏi nhằm xác định và hiểu một vấn đề, chẳng hạn như thử thách Khám phá.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các câu hỏi quan trọng để tìm hiểu thông tin trước khi cố gắng giải quyết vấn đề.
 • Giới thiệu cho học sinh các câu hỏi ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào.

Khám phá (Exploration)

20 phút )

 • Cho phép học sinh được Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  hướng dẫn để hoàn thành thử thách đầu tiên.

 • Xây dựng mô hình cơ bản để học sinh có thể khám phá những ý tưởng mới.

 • Sau đó, học sinh sẽ lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng.

 • Những thách thức tiếp theo bao gồm:

 • Lập trình cho xe trượt tuyết di chuyển.

 • Hãy xem xét cách sử dụng rô-bốt lái xe để giải quyết thử thách Khám phá.

Giải thích ( Explanation)

5 phút )

 • Nói chuyện với các học sinh sử dụng GECKO để suy ngẫm về những thách thức của họ bằng cách đặt các câu hỏi như:
 • Vấn đề cần giải quyết là gì?
 • Các bạn đã làm việc cùng nhau như một nhóm để giải quyết vấn đề như thế nào?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

5 phút )

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm xem những gì họ đã học được trong ba buổi vừa qua sẽ giúp họ tạo ra các mô hình chuyển động cho giải pháp thử thách Khám phá của mình như thế nào.

Đánh giá (Evaluation)

khi cần thiết )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát của giáo viên

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc động não tìm giải pháp cho một vấn đề xác định.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể đặt câu hỏi để xác định vấn đề.
  • Màu xanh: Tôi có thể đặt câu hỏi để xác định vấn đề.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể đặt câu hỏi để xác định vấn đề và giúp một người bạn cũng làm điều đó.

Đánh giá ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ nhận được lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Khuyến khích họ xem xét thử thách Khám phá và. cách họ có thể tạo ra thứ gì đó phù hợp với bối cảnh đó.

Không có bất kỳ hướng dẫn xây dựng nào cho thử thách này.

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học chỉ còn thử thách đầu tiên.

Tăng độ khó bằng cách:

 • Sửa đổi mặt trước của xe trượt tuyết để sử dụng bánh xe.
 • Hãy xem xét cách tích hợp rô-bốt lái xe vào mô hình bộ Khám phá.

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận