Hướng dẫn lập trình Arduino
12 - Servo - lập trình Arduino

12 - Servo - lập trình Arduino

21/12/2019


Làm quen với động cơ Servo - một trong các bộ phận của xe robot lập trình arduino hoặc micro:bit Đây là dự án chia sẻ kiến thức về lập trình Arduino cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên & ba mẹ, giáo viên tin học theo chuẩn giáo dục STEM.

Xem thêm

Hiển thị 1 - 9 / 13