Mô hình 30 - Mô hình phân loại rác thải - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 3613 |
0 Đánh giá

Mô hình 30 - Mô hình phân loại rác thải - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 30 - Mô hình phân loại rác thải - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

phân loại rác thải

Mô hình 30 - Mô hình phân loại rác thải - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Microbit sẽ kết nối các thiết bị sau:

Servo Thùng rác “tái chế” – P0
Servo Thùng rác “Hữu cơ” P1
Servo Thùng rác “Nguy Hiểm” P2
Cảm biến hồng ngoại – P8

Mô hình phân loại rác thải - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Tài liệu download: nhấn vào đây


Tin tức liên quan

Bình luận