Mô hình 22 - Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1015 |
0 Đánh giá

Mô hình 22 - Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 22 - Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

Đồng hồ RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đồng hồ RGB - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đồng hồ RGB - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Đồng hồ RGB - Khai báo chương trình

Đồng hồ RGB - Khai báo chương trình

 

Đồng hồ RGB - Chức năng tính tên Thứ ( ngày trong tuần)

Đồng hồ RGB - Chức năng tính tên Thứ ( ngày trong tuần)

 

Đồng hồ RGB - chức năng hiển thị LCD

Đồng hồ RGB - chức năng hiển thị LCD

 

Đồng hồ RGB - chức năng kiểm tra năm Nhuận

Đồng hồ RGB - chức năng kiểm tra năm Nhuận

 

Đồng hồ RGB - chức năng nút A+B thay đổi chế độ

Đồng hồ RGB - chức năng nút A+B thay đổi chế độ

 

Đồng hồ RGB - chức năng nút A tăng giá trị nhập liệu

Đồng hồ RGB - chức năng nút A tăng giá trị nhập liệu

 

Đồng hồ RGB - chức năng nút B giảm giá trị nhập liệu

Đồng hồ RGB - chức năng nút B giảm giá trị nhập liệu

 

Chương trình của Đồng hồ RGB - lập trình microbit

Chương trình của Đồng hồ RGB - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận