Mô hình 25 - Cửa mật khẩu - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 1122 |
0 Đánh giá

Mô hình 25 - Cửa mật khẩu - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 25 - Cửa mật khẩu - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Cửa mật khẩu - Bộ Kit Microbit PH2.0

Cửa mật khẩu - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Cửa mật khẩu - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

servo P1
keypad P2-P8 ( SDO P2, SCL P8)
cảm biến chạm P12
cảm biến hồng ngoại P13-P14 ( digital P13)
LCD P19-20

Cửa mật khẩu - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Cửa mật khẩu - Khai báo các thiết bị

Cửa mật khẩu - Khai báo các thiết bị

 

Cửa mật khẩu - chức năng đóng mở cửa

Cửa mật khẩu - chức năng đóng mở cửa

 

Cửa mật khẩu - chức năng nhập mật khẩu

Cửa mật khẩu - chức năng nhập mật khẩu

 

Cửa mật khẩu - chức năng kiểm tra mật khẩu

Cửa mật khẩu - chức năng kiểm tra mật khẩu

 

Chương trình chính của Cửa mật khẩu- lập trình microbit

Chương trình chính của Cửa mật khẩu- lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận