Bài 39: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 2

05/02/2024 | 576 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để huấn luyện đội của bạn thông qua Giải đấu First Lego League Khám phá các bài học có hướng dẫn và chuẩn bị cho họ những thử thách sắp tới!

Các em học sinh sẽ:

 • Bắt đầu động não tìm giải pháp cho vấn đề thách thức.
 • Tìm hiểu cách sử dụng SPIKE Essential để giúp giải quyết thử thách Explore

Bài 39: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 2

Bài 39: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 2

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chuẩn bị

 • Xem lại phần Bài học Explore 2 trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Nếu cần thiết, hãy dạy trước những từ vựng liên quan sau: thay đổi , cần , giải pháp .

Gắn kết ( Engagement )

5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về việc thay đổi một giải pháp.
 • Nhắc học sinh nghĩ về một đồ vật như ô tô hoặc điện thoại di động.
 • Mọi người có thể sử dụng đồ vật đó theo cách khác như thế nào?

Khám phá (Exploration)

20 phút )

 • Cho phép học sinh được Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  hướng dẫn để hoàn thành thử thách đầu tiên.

 • Xây dựng mô hình cơ bản để học sinh có thể khám phá những ý tưởng mới.

 • Sau đó, học sinh sẽ lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng.

 • Những thách thức tiếp theo bao gồm:

 • Thay đổi chương trình để sửa đổi cách sử dụng mô hình.

 • Nâng cấp mô hình và sử dụng khả năng sáng tạo để lặp lại thiết kế.

Giải thích ( Explanation)

5 phút )

 • Nói chuyện với các học sinh sử dụng GECKO để suy ngẫm về những thách thức của họ bằng cách đặt các câu hỏi như:
 • Bạn đã thay đổi điều gì để sửa đổi cách sử dụng đối tượng?
 • Các bạn đã làm việc cùng nhau và kết hợp các ý tưởng như thế nào để tạo nên sự khác biệt?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

5 phút )

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về tầm quan trọng của việc thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác..
 • Tại sao bạn nghĩ điều quan trọng là phải bao gồm những gì người khác muốn khi bạn tạo ra thứ gì đó mới?
 • Bạn cảm thấy thế nào khi nhu cầu hoặc mong muốn của bạn được đưa vào?

Đánh giá (Evaluation)

khi cần thiết )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát của giáo viên

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc động não tìm giải pháp cho một vấn đề xác định.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ mình có thể thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người khác.
  • Màu xanh: Tôi có thể thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người khác.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người khác và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Đánh giá ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ nhận được lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Khuyến khích họ xem xét thử thách Khám phá và. cách họ có thể tạo ra thứ gì đó phù hợp với bối cảnh đó.

Không có bất kỳ hướng dẫn xây dựng nào cho thử thách này.

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học chỉ còn thử thách đầu tiên.

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thêm một động cơ và đưa nó vào chương trình.
 • Lặp lại thiết kế để nó có thể là giải pháp cho thử thách Khám phá.

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận