Mô hình 14 - Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - Bộ Kit Microbit PH2.0

15/11/2021 | 839 |
0 Đánh giá

Mô hình 14 - Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 14 - Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - kết nối với relay

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - kết nối với relay

 

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - kết nối với relay

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - kết nối với relay

 

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - kết nối với relay

Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - kết nối với relay

 

Chương trình Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - lập trình microbit

Chương trình Đèn cảm ứng thân nhiệt PIR - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận