Mô hình 15 - Đèn chống cận thị - Bộ Kit Microbit PH2.0

15/11/2021 | 896 |
0 Đánh giá

Mô hình 15 - Đèn chống cận thị - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 15 - Đèn chống cận thị - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Mô hình 15 - Đèn chống cận thị - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mô hình 15 - Đèn chống cận thị - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đèn chống cận thị - Kết nối mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đèn chống cận thị - Kết nối mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Đèn chống cận thị - kết nối relay

Đèn chống cận thị - kết nối relay

 

Đèn chống cận thị - kết nối relay

Đèn chống cận thị - kết nối relay

 

Đèn chống cận thị - kết nối relay

Đèn chống cận thị - kết nối relay

 

Đèn chống cận thị - Chức năng tắt mở đèn - lập trình microbit

Đèn chống cận thị - Chức năng tắt mở đèn - lập trình microbit

 

Chương trình Đèn chống cận thị - lập trình microbit

Chương trình Đèn chống cận thị - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận