Mô hình 20 - Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 765 |
0 Đánh giá

Mô hình 20 - Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 20 - Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

Máy pha màu RGB - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Máy pha màu RGB - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Máy pha màu RGB - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Máy pha màu RGB - Khai báo các thiết bị

Máy pha màu RGB - Khai báo các thiết bị

 

Máy pha màu RGB - chức năng hiển thị đèn LED RGB

Máy pha màu RGB - chức năng hiển thị đèn LED RGB

 

Chương trình của Máy pha màu RGB - lập trình microbit

Chương trình của Máy pha màu RGB - lập trình microbit

 

Máy pha màu RGB - chương trình trên App Inventor

Máy pha màu RGB - chương trình trên App Inventor

 

Máy pha màu RGB - kết nối bluetooth trên App Inventor

Máy pha màu RGB - kết nối bluetooth trên App Inventor

 

Máy pha màu RGB - kết nối bluetooth trên App Inventor

Máy pha màu RGB - kết nối bluetooth trên App Inventor

 

Máy pha màu RGB - xử lý mã màu trên App Inventor

Máy pha màu RGB - xử lý mã màu trên App Inventor

 

Máy pha màu RGB - gửi mã màu trên App Inventor

Máy pha màu RGB - gửi mã màu trên App Inventor

 

Máy pha màu RGB - bảng mã màu RGB

Máy pha màu RGB - bảng mã màu RGB


Tin tức liên quan

Bình luận