Mô hình 21 - Máy tính Casio - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 822 |
0 Đánh giá

Mô hình 21 - Máy tính Casio - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 21 - Máy tính Casio - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Máy tính casio - Bộ Kit Microbit PH2.0

Máy tính casio - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Máy tính casio - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Máy tính casio - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Máy tính casio - Khai báo các thiết bị

Máy tính casio - Khai báo các thiết bị

 

Máy tính casio - Chức năng hiển thị lên LCD

Máy tính casio - Chức năng hiển thị lên LCD

 

Máy tính casio - Chức năng nhập số thứ 1

Máy tính casio - Chức năng nhập số thứ 1

 

Máy tính casio - Chức năng nhập số thứ 2

Máy tính casio - Chức năng nhập số thứ 2

 

Máy tính casio - Chức năng nhập phép tính

Máy tính casio - Chức năng nhập phép tính

 

Chương trình Máy tính Casio - lập trình microbit

Chương trình Máy tính Casio - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận