Mô hình 19 - Đèn bàn đồng hồ - Bộ Kit Microbit PH2.0

02/12/2021 | 816 |
0 Đánh giá

Mô hình 19 - Đèn bàn đồng hồ - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 19 - Đèn bàn đồng hồ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đèn bàn đồng hồ - Bộ Kit Microbit PH2.0

Đèn bàn đồng hồ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đèn bàn đồng hồ - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đèn bàn đồng hồ - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Đèn bàn đồng hồ - 2 chân đèn LED

Đèn bàn đồng hồ - 2 chân đèn LED

 

Đèn bàn đồng hồ - kết nối đèn LED và relay

Đèn bàn đồng hồ - kết nối đèn LED và relay

 

Đèn bàn đồng hồ - kết nối đèn LED và relay

Đèn bàn đồng hồ - kết nối đèn LED và relay

 

Đèn bàn đồng hồ - thư viện trên makecode

Đèn bàn đồng hồ - thư viện trên makecode

 

Đèn bàn đồng hồ - các lệnh trong thư viện

Đèn bàn đồng hồ - các lệnh trong thư viện

 

Đèn bàn đồng hồ - chức năng đặt tên Thứ (ngày trong tuần)

Đèn bàn đồng hồ - chức năng đặt tên Thứ (ngày trong tuần)

 

Đèn bàn đồng hồ - chức năng tắt mở đèn

Đèn bàn đồng hồ - chức năng tắt mở đèn

 

Đèn bàn đồng hồ - khai báo các thành phần trong hệ thống

Đèn bàn đồng hồ - khai báo các thành phần trong hệ thống

 

Đèn bàn đồng hồ - chức năng hiển thị giờ

Đèn bàn đồng hồ - chức năng hiển thị giờ

 

Đèn bàn đồng hồ - chức năng hiển thị nhiệt độ

Đèn bàn đồng hồ - chức năng hiển thị nhiệt độ

 

Chương trình của Đèn bàn đồng hồ - lập trình microbit

Chương trình của Đèn bàn đồng hồ - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận