Mô hình 18 - Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0

15/11/2021 | 951 |
0 Đánh giá

Mô hình 18 - Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 18 - Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0

Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0

Trò chơi luyện trí nhớ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Trò chơi luyện trí nhớ - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Trò chơi luyện trí nhớ - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Chức năng Nháy đèn của Trò chơi luyện trí nhớ

Chức năng Nháy đèn của Trò chơi luyện trí nhớ

 

Chức năng Tạo đề bài của Trò chơi luyện trí nhớ

Chức năng Tạo đề bài của Trò chơi luyện trí nhớ

 

Chức năng Hiển thị đề bài của Trò chơi luyện trí nhớ

Chức năng Hiển thị đề bài của Trò chơi luyện trí nhớ

 

Chức năng nút A và A+B Trò chơi luyện trí nhớ

Chức năng nút A và A+B Trò chơi luyện trí nhớ

 

Phần Khởi động của chương trình Trò chơi luyện trí nhớ

Phần Khởi động của chương trình Trò chơi luyện trí nhớ

 

Chức năng nhận câu trả lời của Trò chơi luyện trí nhớ

Chức năng nhận câu trả lời của Trò chơi luyện trí nhớ

 

Chương trình so sánh câu trả lời của Trò chơi luyện trí nhớ - lập trình microbit

Chương trình so sánh câu trả lời của Trò chơi luyện trí nhớ - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận