Mô hình 16 - Đèn loa nhạc - Bộ Kit Microbit PH2.0

15/11/2021 | 789 |
0 Đánh giá

Mô hình 16 - Đèn loa nhạc - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 16 - Đèn loa nhạc - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Đèn loa nhạc - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đèn loa nhạc - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Thêm thư viện Neo Pixel vào lập trình Microbit cho mô hình Đèn loa nhạc

Thêm thư viện Neo Pixel vào lập trình Microbit cho mô hình Đèn loa nhạc

 

Các lệnh trong lập trình Microbit cho mô hình Đèn loa nhạc

Các lệnh trong lập trình Microbit cho mô hình Đèn loa nhạc

 

Khai báo đèn Neo Pixel trong mô hình Đèn loa nhạc

Khai báo đèn Neo Pixel trong mô hình Đèn loa nhạc

 

Khai báo các loại hiệu ứng trong mô hình Đèn loa nhạc

Khai báo các loại hiệu ứng trong mô hình Đèn loa nhạc

 

Nút nhấn thay đổi hiệu ứng trong mô hình Đèn loa nhạc

Nút nhấn thay đổi hiệu ứng trong mô hình Đèn loa nhạc

 

Chương trình chính Đèn loa nhạc - lập trình microbit

Chương trình chính Đèn loa nhạc - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận