Mô hình 17 - Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0

15/11/2021 | 1012 |
0 Đánh giá

Mô hình 17 - Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 17 - Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0

Mái hiên tự động - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Mái hiên tự động - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Mái hiên tự động - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Chương trình chính Mái hiên tự động - lập trình microbit

Chương trình chính Mái hiên tự động - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận