Bài 2: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Sửa code cho robot chở hàng

27/07/2021 | 1351 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế ra 1 Robot chở hàng và sửa lỗi cho nó. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

robot chở hàng lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot chở hàng

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

robot chở hàng lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp robot ( nhấn vào đây)

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình cho robot đang bị lỗi, robot khi gặp vật cản không dừng lại

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình cho robot đang bị lỗi, robot khi gặp vật cản không dừng lại và lùi lại về phía sau

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sửa lỗi cho chương trình đầu tiên: điều chỉnh tham số 15cm để robot dừng lại khi cách vật cản 15cm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sửa lỗi cho chương trình thứ 2, giúp robot lùi lại khi gặp vật cản, rẻ sang hướng khác

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, DistanceSensor, Motor, MotorPair
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
distance_sensor = DistanceSensor('B')
drive_motors = MotorPair('A', 'E')
small_wheel_motor = Motor('C')

small_wheel_motor.set_default_speed(100)
drive_motors.set_default_speed(50)

hub.left_button.wait_until_pressed()
#Đây là một cách để giúp gỡ lỗi chương trình đầu tiên.
small_wheel_motor.run_to_position(0)
drive_motors.start()
# điều chỉnh giá trị ở đây ----------------------v
distance_sensor.wait_for_distance_closer_than(15, DistanceSensor.CM)
drive_motors.stop()

hub.right_button.wait_until_pressed()
#Đây là một cách để giúp gỡ lỗi chương trình thứ hai.
small_wheel_motor.run_to_position(0)
drive_motors.start()
# điều chỉnh giá trị ở đây ----------------------v
distance_sensor.wait_for_distance_closer_than(15, DistanceSensor.CM)
drive_motors.stop()
# điều chỉnh giá trị ở đây ----------v
small_wheel_motor.run_to_position(20)
wait_for_seconds(1)
drive_motors.move(-50, DistanceSensor.CM)
drive_motors.stop()
small_wheel_motor.run_to_position(0)
wait_for_seconds(1)
# điều chỉnh giá trị ở đây ----------------------v
drive_motors.move(50, DistanceSensor.CM)
drive_motors.stop()

 

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận