Bài 22: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Máy CNC

27/07/2021 | 1019 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Máy CNC. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Máy CNC

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - mẫu CNC ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sử dụng mẫu CNC đã được thiết kế sẵn trên file PDF để kiểm tra máy CNC có hoạt động không

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Cách nạp giấy A4

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Tìm kiếm các vấn đề cần giải quyết

Mô hình máy cắt CNC có 4 vấn đề thực sự phải được khắc phục để chương trình hoạt động vì vấn đề có nghĩa là:

  1. Một bánh xe nạp giấy bị thiếu, khiến trục Y không hoạt động đúng.
  2. Mặt trên của máy không được gắn chính xác vào đáy.
  3. Các bánh răng nạp giấy bị đảo ngược, khiến giấy vào máy cắt CNC quá nhanh.
  4. Tay trượt bút chì không gắn chặt, khiến trục X hoạt động không đúng.

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sửa lỗi máy CNC

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Nâng cấp máy CNC gắn thêm cảm biến màu

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Cắt hình vuông

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Cắt hình vuông và hình chữ nhật

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor
from spike.control import wait_for_seconds
hub = PrimeHub()
x_motor = Motor('A')
y_motor = Motor('C')

hub.left_button.wait_until_pressed()
x_motor.set_default_speed(-100)
x_motor.run_for_seconds(1.5)
wait_for_seconds(1)

# Những đường thẳng này sẽ tạo được thành một hình vuông
x_motor.set_default_speed(100)
y_motor.set_default_speed(100)
x_motor.run_for_degrees(400)
y_motor.run_for_degrees(575)
x_motor.run_for_degrees(-400)
y_motor.run_for_degrees(-575)

hub.right_button.wait_until_pressed()
x_motor.set_default_speed(100)
x_motor.run_for_seconds(1.5)

wait_for_seconds(1)

# Những đường thẳng này sẽ tạo được thành một hình chữ nhật.
x_motor.run_for_degrees(-60)
x_motor.run_for_degrees(-400)
y_motor.run_for_degrees(-800)
x_motor.run_for_degrees(400)
y_motor.run_for_degrees(800)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận