Bài 15: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đo tốc độ gió

27/07/2021 | 813 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Đo tốc độ gió. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đo tốc độ gió

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 3( nhấn vào đây)

Bảng tốc độ gió( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt động cơ vào đúng vị trí. 

lắp ráp lego spike prime

Để hiển thị hướng gió, hãy sử dụng thêm 1 động cơ hoặc hiển thị bằng mũi tên trên ma trận đèn LED của bộ não

lắp ráp lego spike prime

Sử dụng các khối gạch màu để làm thang sức gió Beaufort

Các màu gạch trên mô hình tương ứng với Thang sức gió Beaufort, được tạo ra vào năm 1805 bởi nhà thủy văn học người Ireland, Ông Francis Beaufort. Nó được mô tả như sau:

  • Màu xanh dương: Beaufort Scale 1-3 (1-12 dặm/giờ hoặc 0,5-5,5 m/s), gió thổi nhẹ đến rất nhẹ
  • Màu xanh lá: Thang sức gió Beaufort 4-6 (13-31 dặm/giờ hoặc 5,5 - 13,8 m/giây), gió thổi vừa đến mát
  • Màu vàng: Thang sức gió Beaufort 7-9 (31-54 dặm/giờ hoặc 13,8 - 24,4 m/s), gió thổi mạnh đến rất mạnh
  • Màu đỏ: Thang sức gió Beaufort 10-12 (từ 55 đến trên 73 dặm/giờ hoặc 24,4 - 32,7 m/s), bão đến siêu bão

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

Khối lệnh thời tiết sẽ chỉ hoạt động khi bạn đang kết nối Internet, bởi vì chúng lấy dữ liệu theo thời gian thực.

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: Khai báo thành phố

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Đo tốc độ gió ở thành phố khai báo

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Hiển thị thêm màu sắc

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import App, Motor
from spike.control import wait_for_seconds

tilt_motor = Motor("A")
WIND_SPEED_FORECAST = 8

tilt_motor.set_default_speed(20)
tilt_motor.run_to_position(5)

if WIND_SPEED_FORECAST < 5.5:

tilt_motor.run_for_degrees(30)
wait_for_seconds(1)
tilt_motor.run_for_degrees(-30)

else:

tilt_motor.run_for_degrees(60)
wait_for_seconds(1)
tilt_motor.run_for_degrees(-60)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận