Hướng dẫn Lego Spike Prime - Lập trình Scratch cho trẻ em
Bài 37: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Sẵn sàng cho nhiệm vụ

Bài 37: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Sẵn sàng cho nhiệm vụ

27/07/2021


Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Sử dụng các chuyển động, cảm biến và các chương trình được tổ chức có kiểm soát để giải quyết một thách thức thi đấu thực hành trong khoảng thời gian ngắn nhất. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

Xem thêm ››


Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Chương trình của tôi

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Chương trình của tôi

27/07/2021


Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Sử dụng Khối lệnh của tôi để viết các chương trình có tổ chức sẽ giúp Đế dẫn động Tiên tiến thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

Xem thêm ››

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đế dẫn động

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đế dẫn động

27/07/2021


Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Sử dụng tinh thần đồng đội hiệu quả để xây dựng và trình bày một Đế dẫn động để Sẵn sàng Thi đấu. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

Xem thêm ››

Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Dò line

Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Dò line

27/07/2021


Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để viết chương trình bằng Cảm biến màu để làm cho Đế dẫn động tự động. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

Xem thêm ››

Bài 32: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Tương tác đồ vật

Bài 32: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Tương tác đồ vật

27/07/2021


Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và sử dụng các cảm biến để điều khiển động cơ và tương tác với các đồ vật trên sân thi đấu. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

Xem thêm ››

Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Chạy quanh bản đồ

Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Chạy quanh bản đồ

27/07/2021


Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình hoạt động cơ bản và thực hiện các chuyển động có kiểm soát một cách chính xác. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

Xem thêm ››Hiển thị 1 - 9 / 37