Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Chương trình của tôi

27/07/2021 | 1013 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Sử dụng Khối lệnh của tôi để viết các chương trình có tổ chức sẽ giúp Đế dẫn động Tiên tiến thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Chương trình của tôi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Để hoàn thành bài học này, học sinh của bạn sẽ phải xây dựng mô hình Đế dẫn động Tiên tiến

2. Tham gia (10 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần Tổ chức thảo luận bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (30 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp để xây dựng hai mô hình sáng chế:
 • Yêu cầu trẻ dùng thử chương trình ví dụ Khối của tôi.
 • Yêu cầu trẻ tạo Khối riêng của mình để biến Đế dẫn động của trẻ thành một hình vuông.

4. Giải thích (10 phút)

 • Tổ chức một cuộc thảo luận về cách sử dụng Khối của tôi trong một chương trình.
 • Thảo luận tại sao điều quan trọng đối với tất cả các thành viên trong nhóm để hiểu cách chương trình hoạt động.

5. Mở rộng (40 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn tạo một Khối khác của tôi, lần này làm cho ổ Đế dẫn động của trẻ thành một vòng tròn.
 • Yêu cầu trẻ viết Khối của tôi để làm cho Đế dẫn động của trẻ di chuyển theo hình tam giác. Khuyến khích trẻ đặt các điểm đánh dấu và thử và điều hướng xung quanh chúng bằng các hình dạng khác nhau.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Thảo luận

Dành thời gian để xem video về các rô-bốt thi đấu trong hành động và cố gắng xác định các thực tiễn tốt nhất. Sử dụng những câu hỏi này để thu hút học sinh của bạn trong một cuộc thảo luận về các đội thành công và phương pháp lập trình hiệu quả trong các cuộc thi rô-bốt:

 • Tại sao rô-bốt thi đấu hoàn thành nhiệm vụ theo một thứ tự cụ thể?
 • Tại sao các rô-bốt quay lại khu vực vị trí bắt đầu ở giữa các cụm của hai hoặc nhiều nhiệm vụ?
 • Điều gì tạo nên một chương trình hiệu quả trong cuộc thi rô-bốt?

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

 

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sử dụng mô hình Đế dẫn động Tiên tiến và hai điểm đánh dấu để thực hành di chuyển trong các hình dạng khác nhau. Hãy để học sinh của bạn quyết định mỗi hình dạng lớn hay nhỏ.

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Giải pháp khả thi

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, MotorPair
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
drive_motors = MotorPair('A', 'E')

drive_motors.set_default_speed(50)
drive_motors.set_motor_rotation(27.63, 'cm')

def square():

for x in range(4):

drive_motors.move(1.5, 'rotations')
drive_motors.move(0.365, 'rotations', steering=100)

def triangle():

for x in range(3):

drive_motors.move(1.5, 'rotations')
drive_motors.move(0.486, 'rotations', steering=100)

def circle():

drive_motors.move(3, 'rotations', steering=60)

wait_for_seconds(1)

square()
hub.speaker.beep()

triangle()
hub.speaker.beep()

circle()
hub.speaker.beep()

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận