Bài 17: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Trò chơi đoán màu

27/07/2021 | 1141 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Trò chơi đoán màu. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Trò chơi đoán màu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2( nhấn vào đây)

cảm biến lego spike prime

Tìm hiểu thêm về Cảm biến màu trong phần Trợ giúp của chương trình Lego Spike Prime

 

Quy tắc Trò chơi Trí não
Mục tiêu của bài học này là lập trình một trò chơi rèn luyện trí nhớ.

Đây là quy tắc:

  • Người chơi 1 cung cấp một thanh kẹo cho Người quản lý Trò chơi, người sẽ ghi lại trình tự màu sắc trong một mảng.
  • Người chơi 2 cung cấp một thanh kẹo cho Người quản lý Trò chơi, người sẽ ghi lại trình tự màu sắc trong mảng thứ hai.
  • Chương trình sẽ so sánh 2 mảng và bật sáng đèn LED trên một hàng để cho biết màu sắc của 2 viên gạch khớp với nhau ở đâu.
  • Người chơi 2 có thể sắp xếp lại các viên gạch của mình một lần nữa để thử lại và khớp với thứ tự viên gạch của người chơi 1.

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chỉnh sửa chương trình

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Hoàn tất chương trình

 

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, Motor, ColorSensor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
app = App()
mouth_motor = Motor('A')
color_sensor = ColorSensor('B')
candy1 = []
candy2 = []

while True:

hub.left_button.wait_until_pressed()

# Thao tác này sẽ khiến Người quản trò phải ăn thanh kẹo, sau đó đọc và ghi lại chuỗi màu sắc của thanh kẹo đó trong danh sách có tên là `candy1`

hub.light_matrix.off()
candy1.clear()
mouth_motor.set_default_speed(-50)
mouth_motor.run_for_seconds(2)
app.play_sound('Bite') app.play_sound('Bite')

for x in range(5):

candy1.append(color_sensor.get_color())
wait_for_seconds(1)
mouth_motor.set_default_speed(50)
mouth_motor.run_for_degrees(95)
wait_for_seconds(1)

hub.right_button.wait_until_pressed()

# Thao tác này sẽ khiến Người quản trò phải ăn thanh kẹo, sau đó đọc và ghi lại chuỗi màu sắc của thanh kẹo đó trong danh sách có tên là `candy2'

candy2.clear()
mouth_motor.set_default_speed(-50)
mouth_motor.run_for_seconds(2)
app.play_sound('Bite')
app.play_sound('Bite')

for x in range(5):

candy2.append(color_sensor.get_color())
wait_for_seconds(1)
mouth_motor.set_default_speed(50)
mouth_motor.run_for_degrees(95)
wait_for_seconds(1)

# Làm sáng vị trí của những viên gạch màu đỏ nếu rô-bốt đang ở cùng một vị trí trên cả hai thanh kẹo

candy1_red_index = candy1.index('red')
candy2_red_index = candy2.index('red')
for x in range(5):

print(candy1[x])

if candy1_red_index == candy2_red_index:

for x in range(5):

hub.light_matrix.set_pixel(x, candy1_red_ index)

app.play_sound('Win')

else:

app.play_sound('Oops')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận