Bài 9: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cái gì thế này

27/07/2021 | 961 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế và tìm hiểu vật sau đây. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime 45678

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cái gì thế này

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

 

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

lego spike 45678

Sản phẩm này dùng động cơ lớn để xoay vật từ trái sang phải. Hãy suy nghĩ dùng nó để làm thứ gì có ích

lắp ráp lego spike prime

Hãy kết hợp thêm cảm biến để tăng thêm tính năng cho sản phẩm

Cảm biến lực: để bắt đầu / dừng chuyển động

Cảm biến khoảng cách: phát hiện chuyển động và dừng chuyển động

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

hướng dẫn lập trình lego spike

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Kết hợp với cảm biến lực

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import Motor

motor = Motor('F')

motor.set_stall_detection(False)

for x in range(5):

motor.set_default_speed(50)
motor.run_for_seconds(2)
motor.set_default_speed(-50)
motor.run_for_seconds(2)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận