Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đế dẫn động

27/07/2021 | 1012 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Sử dụng tinh thần đồng đội hiệu quả để xây dựng và trình bày một Đế dẫn động để Sẵn sàng Thi đấu. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Đế dẫn động

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.

2. Tham gia (10 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần ‘Tổ chức thảo luận’ bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (30 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo nhóm bốn người để xây dựng Đế dẫn động nâng cấp.

  ▷Mỗi thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm cho một trong bốn hướng dẫn lắp ghép.

 • Khi mọi người trong nhóm đã xây dựng xong, hãy yêu cầu trẻ làm việc cùng nhau để lắp ráp các bản dựng riêng lẻ của trẻ vào mô hình cuối cùng. Nhắc trẻ kiểm tra các kết nối cáp và xem xét quản lý cáp.
 • Yêu cầu trẻ chạy chương trình đầu tiên để kiểm tra Đế dẫn động của họ.

4. Giải thích (10 phút)

 • Tổ chức một cuộc thảo luận về các tính năng chính của từng bản dựng và cách chúng tạo Đế dẫn động mạnh mẽ khi kết hợp.

5. Chế tạo (40 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn thử các chương trình ví dụ còn lại để cảm nhận về cách Đế dẫn động nâng cấp di chuyển.
 • Yêu cầu các đội thay phiên nhau trình bày các Đế dẫn động của họ, mô tả cách trẻ lắp ráp và lập trình nó.

  ▷ Mỗi học sinh phải giải thích những gì trẻ đã làm riêng.

 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Thảo luận

Dành thời gian để xem video về các rô-bốt thi đấu trong hành động và cố gắng xác định các thực tiễn tốt nhất. Sử dụng những câu hỏi này để thu hút học sinh của bạn tham gia thảo luận về các nhóm thành công và thiết kế rô-bốt hiệu quả:

 • Làm việc theo nhóm là gì?
 • Tại sao mọi người nên chơi phần của mình trong đội?
 • Điều gì tạo nên một rô-bốt thi đấu hiệu quả?

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

 

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 3 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 4 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 5 ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Đế dẫn động nâng cấp

Đế dẫn động nâng cấp này sử dụng:

 • 2 Động cơ Cỡ lớn cho động cơ đẩy
 • 2 Động cơ Cỡ vừa cho các công cụ cấp nguồn
 • 2 Cảm biến Màu sắc

Khi mỗi đội đã lắp ráp Đế dẫn động của họ, hãy yêu cầu trẻ chọn nó và xem xét kỹ về nó.

Yêu cầu trẻ mô tả các tính năng của nó. Để trẻ giả định rằng trẻ đang trình bày ngắn cho một giám khảo thi đấu (ví dụ: bạn). Những câu hỏi như thế này có thể giúp nhắc nhở những học sinh đang gặp khó khăn khi bắt đầu:

 • Bạn cảm thấy thế nào Đế dẫn động của bạn ?
 • Thiết kế này khác với Đế dẫn động Thực hành của bạn như thế nào?
 • Tại sao một bản dựng mô-đun sẽ hữu ích?
 • Tại sao các bánh xe cũng được hỗ trợ ở bên ngoài?

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lâp trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, MotorPair
from spike.control import wait_for_seconds, wait_until
from spike.operator import greater_than, less_than

hub = PrimeHub()
drive_motors = MotorPair('A', 'E')

drive_motors.set_default_speed(50)
drive_motors.set_motor_rotation(27.63, 'cm')

wait_for_seconds(1)

drive_motors.move(20, 'cm')
drive_motors.move(-20, 'cm')

drive_motors.move(20, 'cm', steering=-40)

hub.motion_sensor.reset_yaw_angle()

drive_motors.start(steering=100)
wait_until(hub.motion_sensor.get_yaw_angle, greater_than, 90)
drive_motors.stop()

drive_motors.start(steering=-100)
wait_until(hub.motion_sensor.get_yaw_angle, less_than, 0)
drive_motors.stop()

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận