Bài 3: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Theo dõi bản đồ

27/07/2021 | 1377 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế ra 1 Robot theo dõi bản đồ. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime robot theo dõi bản đồ

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot theo dõi bản đồ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp robot - Phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp robot - Phần 2 ( nhấn vào đây)

bản đồ lego spike prime

Tải về và in phần bản đồ ( nhấn vào đây)

nạp giấy lego spike prime

Cách nạp giấy vào mô hình Lego Spike Prime

Chuyển đội mô hình thành máy vẽ bằng cách thay bút vẽ cho cây kim của máy theo dõi. Hãy sáng tạo mẫu vẽ của bạn.

máy vẽ lego spike prime

Máy tự vẽ bằng Lego Spike Prime

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính. Chúng ta sẽ chỉnh sửa code trên chương trình này để đáp ứng các bản đồ #1 và #2

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính cho việc theo dõi bản đồ #1

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính cho việc theo dõi bản đồ #2

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình cho robot theo dõi bản đồ.

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
horizontal_motor = Motor('A')
vertical_motor = Motor('C')

horizontal_motor.set_default_speed(75)
vertical_motor.set_default_speed(75)

# Chương trình này sẽ giúp theo dõi gói hàng của bạn trên bản đồ #1
hub.left_button.wait_until_pressed()
horizontal_motor.run_for_seconds(1)
wait_for_seconds(1)

vertical_motor.run_for_degrees(475)
horizontal_motor.run_for_degrees(-545)
vertical_motor.run_for_degrees(950)
horizontal_motor.run_for_degrees(550)
vertical_motor.run_for_degrees(380)

# chạy cả hai động cơ cùng một thời điểm để di chuyển theo đường chéo
vertical_motor.start(speed=75)
horizontal_motor.run_for_degrees(-540, speed=50)
vertical_motor.stop()

vertical_motor.run_for_degrees(175)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận