Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

05/02/2024 | 122 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Thuyền đi trên đầm lầy

Các em học sinh sẽ:

 • Xác định các phần trong chương trình hiện tại cần được sửa đổi
 • Thực hiện thử nghiệm để xác định những phần nào của chương trình có thể cần sửa đổi
 • Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4
 • Tin học & Công nghệ lớp 4
 • Khoa học lớp 4

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sofie tìm thấy trứng cá sấu! Có thể có cá sấu ở gần đây?

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Thuyền đầm lầy trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan này: nội dung, sửa đổi, thông báo, quan sát và dự đoán .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về việc sửa đổi một đối tượng hiện có để đạt được mục tiêu.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về việc cần xem những gì dưới nước.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn có thể thay đổi điều gì ở đôi mắt của mình để chúng có thể nhìn thấy dưới nước? Bạn sẽ cần gì?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: nói cho Sofie biết khi thuyền của cô ấy đến gần một con cá sấu.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và kiểm tra chương trình thông báo cho Sofie khi thuyền của cô ấy đến gần một con cá sấu.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để nói với Sofie theo một cách khác khi thuyền của cô ấy đến gần một con cá sấu.
  • Nâng cấp thuyền đầm lầy để giúp Sofie tìm kiếm những động vật khác.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Đặt những câu hỏi như: Làm sao Sofie biết khi nào cô ấy ở gần một con cá sấu? Bạn đã thay đổi điều gì về cách con thuyền đầm lầy nói với Sofie khi cô ấy ở gần một con cá sấu? Lúc đó thuyền đầm lầy đã làm gì?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy nghĩ về việc sửa đổi một chương trình hiện có.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc sửa đổi một chương trình hiện tại lại quan trọng? Bạn quyết định sử dụng Khối mã hóa nào khi sửa đổi chương trình của mình?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc sửa đổi một chương trình hiện có.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể sửa đổi chương trình hiện có.
  • Màu xanh: Tôi có thể sửa đổi chương trình hiện có.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể sửa đổi chương trình hiện có và tôi cũng có thể giúp một người bạn thực hiện việc đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

  Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

   

 

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Đọc to câu chuyện Chiếc thuyền đầm lầy và hướng dẫn từ Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  cho học sinh của bạn
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình
 • Nhắc nhở học sinh của bạn sửa đổi chương trình của nhau để cải thiện bài tập của nhau

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn theo dõi số lượng động vật mà thuyền của Sofie phát hiện được. Yêu cầu họ tạo một biểu đồ thanh và tính xem mỗi con vật nhiều hơn và ít hơn bao nhiêu con vật mà thuyền gặp phải.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận