Bài 6: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc vòng đu quay

05/02/2024 | 161 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Chiếc vòng đu quay

Các em học sinh sẽ:

 • Điều chỉnh giải pháp hiện có để hoạt động đúng cách
 • Thực hành giúp đỡ một nhân vật trong câu chuyện
 • Mô tả các ý tưởng hoặc chi tiết chính của một văn bản

Bài 6: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc vòng đu quay

Bài 6: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc vòng đu quay

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 3
 • Tin học & Công nghệ lớp 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cả nhóm muốn chơi Vòng đu quay cùng nhau. Em có thể giúp các bạn ấy bằng cách nào?

 

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Vòng đu quay quay trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện thảo luận nhanh về việc sửa đổi giải pháp để giải pháp đó hoạt động bình thường.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về điều gì sẽ xảy ra khi có điều gì đó không hoạt động như bình thường.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Nếu tàu lượn siêu tốc đang di chuyển chậm và không còn sức để leo lên những đoạn đường dốc, bạn có thể làm gì để cải thiện và khắc phục nó? Bạn sẽ phải suy nghĩ điều gì để cải thiện?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: bắt đầu Vòng đu quay.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

 

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và kiểm tra chương trình khởi động Vòng đu quay.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Thay đổi chương trình để làm cho Vòng đu quay tốt hơn.
  • Nâng cấp Vòng đu quay cho đội.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Làm thế nào bạn có thể khiến Vòng đu quay dừng lại sau một phần tư vòng quay để đảm bảo cả đội có thể lên và xuống? Bạn đã nâng cấp Vòng đu quay như thế nào?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về cách họ sửa đổi các giải pháp để khắc phục chúng.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn nghĩ gì khi cố gắng thực hiện các sửa đổi để khắc phục một giải pháp? Làm thế nào bạn có thể biết liệu ý tưởng của bạn có hiệu quả hay không?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc sửa đổi một giải pháp để khắc phục nó.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể sửa đổi giải pháp để khắc phục nó.
  • Màu xanh: Tôi có thể sửa đổi giải pháp để khắc phục nó.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể sửa đổi một giải pháp để khắc phục nó và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Để gỡ lỗi thành công chương trình của họ, học sinh của bạn sẽ phải thêm Khối chờ.

  • Việc thêm Khối chờ sẽ cho phép Vòng đu quay dừng đủ lâu để cả đội lên xuống.
 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.

 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 6: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc vòng đu quay

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 6: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc vòng đu quay

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học chỉ còn thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các Khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình
 • Lập trình để đèn nhấp nháy đếm ngược trước khi Vòng đu quay bắt đầu

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn thực hành chia Vòng đu quay thành các vòng tròn có phần bằng nhau và không bằng nhau. Yêu cầu họ ghi lại dữ liệu của mình và tạo lại các góc bằng các vật liệu khác nhau.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận