Bài 24: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trò chơi golf mini

05/02/2024 | 143 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Trò chơi golf mini

Các em học sinh sẽ:

 • Khám phá các nguyên tắc cơ bản của năng lượng và mối liên hệ của chúng với tốc độ của vật thể
 • Xác định và mô tả mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng
 • Tham gia hiệu quả vào nhiều cuộc thảo luận hợp tác

Bài 24: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trò chơi golf mini

Bài 24: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trò chơi golf mini

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kiểm tra kỹ năng của bạn với trò chơi golf mini của Sofie!

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Mini-Golf trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan này: năng lượng, chuyển động, chương trình, kiểm tra và nâng cấp .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về mối liên hệ giữa tốc độ của một vật thể với lượng năng lượng mà nó có.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về một quả bóng đang chuyển động (ví dụ, một quả bóng lăn xuống đồi hoặc bị đá qua sân bóng đá).
  • Đặt những câu hỏi như: Quả bóng nào có nhiều năng lượng hơn: quả bóng không chuyển động hay quả bóng đang lăn xuống đồi? Làm thế nào bạn có thể thay đổi năng lượng của quả bóng?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: cố gắng giành được một điểm trong trò chơi gôn mini.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và thử nghiệm chương trình để có được một lỗ hổng.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để cải thiện trò chơi golf mini.
  • Nâng cấp trò chơi gôn mini để khiến nó trở nên thử thách hơn.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn đã sửa đổi chương trình của mình như thế nào để đảm bảo quả bóng có đủ năng lượng để vào lỗ trong một? Tốc độ của gậy golf mini ảnh hưởng như thế nào đến năng lượng của quả bóng?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về mối quan hệ giữa tốc độ của một vật thể và năng lượng của nó.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn có thể làm gì với một vật để tăng lượng năng lượng mà nó có? Tại sao điều quan trọng là phải biết về mối quan hệ giữa tốc độ và lượng năng lượng mà một vật có?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc mô tả mối quan hệ giữa tốc độ của một vật thể và năng lượng của nó.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể mô tả mối quan hệ giữa tốc độ của một vật thể và năng lượng của nó.
  • Màu xanh lam: Tôi có thể mô tả mối quan hệ giữa tốc độ của một vật thể và năng lượng của nó.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể mô tả mối quan hệ giữa tốc độ của một vật thể và năng lượng của nó và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…
 

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 24: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trò chơi golf mini

 

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 24: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trò chơi golf mini

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học chỉ còn thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thay đổi thiết kế gậy golf mini để xem nó tác động thế nào đến tốc độ bóng
 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn nghiên cứu các hình đối xứng trong bài học Mini-Golf. Yêu cầu họ ghi lại các góc khác nhau của gậy golf mini, sau đó vẽ và dán nhãn cho các hình và tất cả các bộ phận có liên quan (ví dụ: đường thẳng song song, đường vuông góc, góc).

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận