Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

05/02/2024 | 143 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Cáp treo

Các em học sinh sẽ:

 • Sử dụng trình tự và vòng lặp để lập trình các mô hình
 • Xác định và sửa lỗi của một chương trình để đảm bảo chương trình đó hoạt động như dự định (kiểm tra và gỡ lỗi)
 • Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4
 • Tin học & Công nghệ lớp 4
 • Khoa học lớp 4

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leo lo lắng về việc vượt qua Hồ Spike bằng cáp treo ngày hôm nay. Maria có thể giúp anh ta chinh phục nỗi sợ hãi của mình không?

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Cáp treo trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn ngữ văn. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về việc lặp lại một chuyển động để lặp lại một nhiệm vụ.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về việc di chuyển mọi người từ nơi này đến nơi khác.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Có những cách nào để di chuyển mọi người từ nơi này đến nơi khác? Làm thế nào phương thức vận chuyển đó có thể được lặp lại để đảm bảo rằng mọi người đều đến được nơi họ muốn?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: di chuyển cáp treo qua hồ.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Xây dựng và chạy thử chương trình di chuyển cáp treo qua hồ.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để cải thiện việc đi cáp treo.
  • Nâng cấp cáp treo cho chuyến đi tiếp theo của Leo và Maria.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn đã cải thiện chương trình đi cáp treo bằng cách nào? Tại sao bạn thực hiện những cải tiến đó?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về cách sử dụng trình tự và vòng lặp.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Việc giới thiệu đường vòng vào chương trình của bạn đã cải thiện việc đi cáp treo như thế nào? Tại sao bạn nghĩ việc có một cái gì đó trong vòng lặp là có giá trị?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc sử dụng trình tự và vòng lặp.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể sử dụng trình tự và vòng lặp.
  • Màu xanh: Tôi có thể sử dụng trình tự và vòng lặp.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể sử dụng trình tự và vòng lặp, đồng thời tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

 

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Đọc to câu chuyện Cáp treo và hướng dẫn từ Ứng dụng
  LEGO ® Education SPIKE  cho học sinh của bạn
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình
 • Làm cho đường cáp treo dài nhất có thể

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn viết một câu chuyện về chuyến đi của Leo và Maria băng qua Hồ Spike trên cáp treo. Yêu cầu họ sử dụng một chuỗi sự kiện rõ ràng để giải thích những gì Leo và Maria đã làm trước, trong và sau chuyến đi của họ.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận