Bài 15: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Chuyến phiêu lưu trên sa mạc

05/02/2024 | 150 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Chuyến phiêu lưu trên sa mạc

Các em học sinh sẽ:

 • Vận dụng kỹ năng tư duy tính toán để giải quyết vấn đề đã cho
 • Xác định các nhân vật chính và vấn đề của họ trong câu chuyện
 • Tham gia vào các cuộc trò chuyện hợp tác để giải quyết vấn đề

Bài 15: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Chuyến phiêu lưu trên sa mạc

Bài 15: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Chuyến phiêu lưu trên sa mạc

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 3
 • Tin học & Công nghệ lớp 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đã đến lúc cho một cuộc phiêu lưu tuyệt vời khác. Giúp nhóm tiếp cận các kim tự tháp!

Chuẩn bị

LƯU Ý: Bài học này sẽ kéo dài trong hai buổi học 45 phút. )

 • Xem lại bài học Cuộc phiêu lưu sa mạc vĩ đại trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan này: động não, sa mạc, kim tự tháp, tưởng tượng và thắc mắc .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn ngữ văn. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 10 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về động não và ra quyết định.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về các cách tìm ra nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết một vấn đề trong lớp học của bạn.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao bạn phải nảy ra nhiều ý tưởng khi cố gắng giải quyết một vấn đề? Tại sao bạn nên thử những ý tưởng khác nhau?
 • Giới thiệu học sinh của bạn với đội và thử thách: suy nghĩ xem đội sẽ đến được kim tự tháp bằng cách nào.
 • Phân phát một bộ gạch, bất kỳ tài liệu động não bổ sung nào và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 25 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo đường cho đội đến được kim tự tháp. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến (ví dụ: Cảm biến màu hoặc Ánh sáng).
 • Học sinh của bạn có thể sử dụng những viên gạch LEGO có bổ sung thêm vật liệu để động não. Khuyến khích họ đưa ra nhiều giải pháp.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 10 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau và tạo điều kiện cho một buổi chia sẻ nơi các em trình bày những ý tưởng ban đầu của mình cũng như đưa ra phản hồi và đề xuất cho các bạn cùng lứa.

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn xây dựng, lập trình và thử nghiệm các nguyên mẫu và ý tưởng mà các em nghĩ ra trong phần động não ở Phần A của bài học này.
 • Nhắc họ sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.
 • Khuyến khích họ thử nghiệm và cải tiến các mô hình và chương trình của mình qua 2-3 lần lặp.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Đánh giá (Evaluation)

Cả lớp, 15 phút )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc áp dụng các kỹ năng tư duy tính toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể thiết kế, xây dựng và lập trình một giải pháp.
  • Màu xanh: Tôi có thể thiết kế, xây dựng và lập trình giải pháp.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể thiết kế, xây dựng và lập trình một giải pháp và tôi cũng có thể giúp một người bạn thực hiện điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Mẹo mã hóa

 • Không có hướng dẫn viết mã hoặc Khối mã hóa cảm hứng cho bài học này.
  • Khuyến khích học sinh của bạn thử nghiệm và tìm ra giải pháp của riêng mình.

Mẹo mẫu

 • Không có hướng dẫn xây dựng hoặc Hình ảnh truyền cảm hứng cho bài học này.
  • Khuyến khích học sinh của bạn tạo ra mô hình của riêng mình.
  • Nếu họ cần hướng dẫn bổ sung, hãy tham khảo hướng dẫn xây dựng của các bài học trước trong đơn vị này.
 • Không có mô hình đúng hay sai cho bài học này.
  • Học sinh của bạn có thể tạo các mô hình hoàn toàn mới, tìm cảm hứng từ các mô hình từ các bài học trước hoặc đơn giản là tạo lại các mô hình từ các bài học trước.

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Đọc to câu chuyện Cuộc phiêu lưu trên sa mạc vĩ đại từ Ứng dụng
  LEGO ® Education SPIKE  cho học sinh của bạn
 • Cung cấp cho học sinh của bạn hướng dẫn xây dựng từ các bài học trước để sử dụng làm nguồn cảm hứng cho cách mới để tiếp cận các kim tự tháp

Tăng độ khó bằng cách:

 • Sử dụng hai động cơ hoặc cảm biến
 • Tạo hai chương trình độc đáo, mang lại hai trải nghiệm du lịch khác nhau khi sử dụng cùng một mô hình

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn viết một câu chuyện về lý do tại sao nhóm quyết định đến thăm các kim tự tháp, cách họ đến đó và những gì họ nhìn thấy khi đến nơi.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 90 phút của bài học.

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận