Hướng dẫn Lego Spike Essential - Lập trình Scratch cho Tiểu học
Bài 40: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 3

Bài 40: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 3

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để huấn luyện đội của bạn thông qua Giải đấu First Lego League Khám phá các bài học có hướng dẫn và chuẩn bị cho họ những thử thách sắp tới! Các em học sinh sẽ: Bắt đầu động não tìm giải pháp cho vấn đề thách thức. Tìm hiểu cách sử dụng SPIKE Essential để giúp giải quyết thử thách Explore

Xem thêm ››

Bài 39: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 2

Bài 39: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 2

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để huấn luyện đội của bạn thông qua Giải đấu First Lego League Khám phá các bài học có hướng dẫn và chuẩn bị cho họ những thử thách sắp tới! Các em học sinh sẽ: Bắt đầu động não tìm giải pháp cho vấn đề thách thức. Tìm hiểu cách sử dụng SPIKE Essential để giúp giải quyết thử thách Explore

Xem thêm ››

Bài 38: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 1

Bài 38: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Bài học Explore 1

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để huấn luyện đội của bạn thông qua Giải đấu First Lego League Khám phá các bài học có hướng dẫn và chuẩn bị cho họ những thử thách sắp tới! Các em học sinh sẽ: Bắt đầu động não tìm giải pháp cho vấn đề thách thức. Tìm hiểu cách sử dụng SPIKE Essential để giúp giải quyết thử thách Explore

Xem thêm ››


Bài 36: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc xe buýt lớn

Bài 36: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chiếc xe buýt lớn

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Chiếc xe buýt lớn Các em học sinh sẽ: Cải tiến chương trình để đáp ứng một nhu cầu cụ thể Kiểm tra và đánh giá các giải pháp để xác định xem chúng có đáp ứng nhu cầu cụ thể hay không Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Xem thêm ››

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

Bài 35: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Cáp treo

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Cáp treo Các em học sinh sẽ: Sử dụng trình tự và vòng lặp để lập trình các mô hình Xác định và sửa lỗi của một chương trình để đảm bảo chương trình đó hoạt động như dự định (kiểm tra và gỡ lỗi) Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Xem thêm ››

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

Bài 34: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Thuyền đi trên đầm lầy

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Thuyền đi trên đầm lầy Các em học sinh sẽ: Xác định các phần trong chương trình hiện tại cần được sửa đổi Thực hiện thử nghiệm để xác định những phần nào của chương trình có thể cần sửa đổi Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Xem thêm ››


Bài 32: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Taxi ! Taxi !

Bài 32: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Taxi ! Taxi !

05/02/2024


Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Taxi ! Taxi ! Các em học sinh sẽ: Xác định và sửa lỗi trong chương trình (kiểm tra và gỡ lỗi) Khám phá các góc và hình dạng hai chiều Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 9 / 40