Bài 20: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cuộc đua của loài bọ

27/07/2021 | 941 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Cuộc đua của loài bọ. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cuộc đua của loài bọ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime : Con bọ ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime : Con châu chấu ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sử dụng động cơ để lắp ráp ra mẫu gốc, sau đó thay đổi kết cấu chân của mô hình

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Con châu chấu

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của mô hình:

  • Chiều dài của chân hoặc sải chân
  • Tốc độ động cơ
  • Bề mặt đi bộ (có ít ma sát hơn trên mặt bàn trơn)

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, MotorPair
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
hop_motors = MotorPair('E', 'F')

hop_motors.set_default_speed(50)

hub.light_matrix.write('3')
wait_for_seconds(1)

hub.light_matrix.write('2')
wait_for_seconds(1)

hub.light_matrix.write('1')
wait_for_seconds(1)

# Điều chỉnh để thay đổi khoảng cách mà Con bọ của bạn sẽ di chuyển
#-------------------------v

hop_motors.move(10, 'seconds')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận