Bài 1: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot kiểm tra chất lượng

27/07/2021 | 1924 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế ra 1 Robot kiểm tra chất lượng sản phẩm. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

robot kiểm tra chất lượng lego spike prime 45678

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot kiểm tra chất lượng

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

robot kiểm tra chất lượng lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp phần thân robot ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp phần đầu robot ( nhấn vào đây)

robot kiểm tra chất lượng lego spike prime

Lưu ý: Điều chỉnh động cơ vào đúng vị trí.

robot kiểm tra chất lượng lego spike prime

Cảm biến màu sẽ nhận thấy ngón tay là màu đỏ tươi. Đảm bảo ngón tay nằm phía sau viên gạch khi đưa vào gần cảm biến màu.

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Viết ra lưu đồ thuật toán cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: hoạt động khi robot khởi động, robot sẽ bật đầu dậy và hiển thị hình trái tím nhấp nháy

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Phần kiểm tra sản phẩm đúng: nếu sản phẩm là màu hồng thì robot sẽ gật đầu và hiển thị mặt cười. Sau đó robot sẽ về trạng thái sẵn sàng cho đợt kiểm tra tiếp theo ( hiển thị trái tim)

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Phần kiểm tra sản phẩm sai: nếu sản phẩm là màu xanh lá thì robot sẽ lắc đầu và hiển thị mặt không vui. Sau đó robot sẽ về trạng thái sẵn sàng cho đợt kiểm tra tiếp theo ( hiển thị trái tim)

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, ColorSensor, DistanceSensor, Motor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
app = App()
distance_sensor = DistanceSensor('C')
color_sensor = ColorSensor('D')
arm_motor = Motor('A')
base_motor = Motor('F')

arm_motor.set_default_speed(50)
base_motor.set_default_speed(50)

arm_motor.run_to_position(350)
base_motor.run_to_position(350)

app.start_sound('Connect')
distance_sensor.light_up_all()

for x in range(10):

hub.light_matrix.show_image('HEART')
wait_for_seconds(0.5)
hub.light_matrix.show_image('HEART_SMALL')
wait_for_seconds(0.5)

hub.light_matrix.show_image('HEART')

while True:

color_sensor.wait_until_color('violet')
arm_motor.run_for_degrees(30)
arm_motor.run_for_degrees(-60)
arm_motor.run_for_degrees(60)
arm_motor.run_for_degrees(-30)
app.start_sound('Connect')
hub.light_matrix.show_image('HEART')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận