Bài 12: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Điệu nhảy đường phố

27/07/2021 | 1225 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Điệu nhảy đường phố. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Điệu nhảy đường phố

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2 ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

 • Đồng bộ hóa chuyển động: mọi thứ cần chuyển động phù hợp với giai điệu bài hát.
 • Những thức cần đồng bộ hóa:
  • Chuyển động của đôi chân
  • ​​​​​​​Chuyển động của đôi tay
  • Nhấp nháy các đèn LED trên bộ não

lắp ráp lego spike prime

 • Thêm chức năng bằng cách thêm động cơ thứ 3 và cảm biến siêu âm:
  • ​​​​​​​Chuyển động bộ phận thứ 3
  • Nhấp nháy đèn trên cảm biến siêu âm

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Đồng bộ hóa chuyển động chân tay

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Đồng bộ hóa âm nhạc

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor, ColorSensor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
leg_motor = Motor('F')
arm_motor = Motor('B')
color_sensor = ColorSensor('D')

leg_motor.set_default_speed(-80)
arm_motor.set_default_speed(-80)

leg_motor.run_to_position(0)
arm_motor.run_to_position(0)
wait_for_seconds(1)

for x in range(10):

hub.light_matrix.write("1")
leg_motor.start()
arm_motor.run_for_rotations(1)
leg_motor.stop() wait_for_seconds(0.45)

hub.light_matrix.write("2")
leg_motor.start()
arm_motor.run_for_rotations(1)
leg_motor.stop() wait_for_seconds(0.45)

hub.light_matrix.write("3")
leg_motor.start()
arm_motor.run_for_rotations(1)
leg_motor.stop()
wait_for_seconds(0.45)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận