Bài 19: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot chó

27/07/2021 | 937 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Robot chó. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Robot chó

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Robot chó sử dụng cảm biến màu để phát hiện các màu khác nhau, qua đó, nó sẽ phản ứng khác nhau với từng màu

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Hãy thêm nhiều màu sắc khác nhau vào trong mô hình của bạn

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Câu chuyện số 1

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Câu chuyện số 2

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, ColorSensor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
app = App()
color_sensor = ColorSensor('B')

# Câu chuyện #1: Kiki đang đi dạo. Cô bé đang đi tung tăng vui vẻ, cho đến khi...
hub.left_button.wait_until_pressed()

color_sensor.wait_until_color('blue')
app.play_sound('Traffic')

color_sensor.wait_until_color('yellow')
app.play_sound('Ring Tone')

color_sensor.wait_until_color('green')
app.play_sound('Dog Bark 1')
app.play_sound('Dog Bark 1')

#Câu chuyện #2
hub.right_button.wait_until_pressed()

color_sensor.wait_until_color('blue')
app.play_sound('Door Knock')

color_sensor.wait_until_color('yellow')
app.play_sound('Glass Breaking')

color_sensor.wait_until_color('green')
app.play_sound('Dog Bark 3')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận