Bài 6: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cánh tay robot

27/07/2021 | 1284 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Cánh tay robot. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

cánh tay robot lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cánh tay robot

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

cánh tay robot lego spike 45678

Hướng dẫn lắp ráp cánh tay robot lego spike prime - Phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp cánh tay robot lego spike prime - Phần 2 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp cánh tay robot lego spike prime - Phần 3 ( nhấn vào đây)

 

hướng dẫn lego spike prime

Kết hợp nhiều mô hình với nhau

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: cánh tay robot sẽ lấy gói hàng

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Kiểm tra màu sắc gói hàng để quyết định bỏ gói hàng vào đâu

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import App, Motor, ColorSensor
from spike.control import wait_for_seconds

app = App()
base_motor = Motor('A')
arm_motor = Motor('F')
color_sensor = ColorSensor('D')

base_motor.set_default_speed(25)
arm_motor.set_default_speed(25)

def check_color():

# Thao tác này sẽ giúp kiểm tra màu sắc của gói hàng
arm_motor.run_to_position(235)
wait_for_seconds(4)
if color_sensor.get_color() == 'violet':

base_motor.run_to_position(0)
arm_motor.run_to_position(25)
app.play_sound('Triumph')
arm_motor.run_to_position(240)

else:

app.play_sound('Oops')
arm_motor.run_to_position(25)
for x in range(3):

arm_motor.run_for_degrees(-100, speed=100) arm_motor.run_for_degrees(100, speed=100)

# Thao tác này sẽ cấp nguồn cho rô-bốt và ra lệnh cho rô-bốt lấy một gói hàng từ mỗi bên.
base_motor.run_to_position(0)
arm_motor.run_to_position(240)

base_motor.run_to_position(90)
arm_motor.run_to_position(25)

check_color()

base_motor.run_to_position(0)
arm_motor.run_to_position(240)
base_motor.run_to_position(270)
arm_motor.run_to_position(25)

check_color()

base_motor.run_to_position(0)
arm_motor.run_to_position(240)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận