Bài 16: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Dự đoán độ ẩm đất

27/07/2021 | 854 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Dự đoán độ ẩm đất. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Dự đoán độ ẩm đất

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2( nhấn vào đây)

Bảng đo độ ẩm (nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Bạn hãy dùng file PDF ở trên hoặc tự tạo file thang đo độ ẩm của bạn

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

Khối lệnh thời tiết sẽ chỉ hoạt động khi bạn đang kết nối Internet, bởi vì chúng lấy dữ liệu theo thời gian thực.

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Dự đoán lượng mưa trong 7 ngày tiếp theo để tính độ ẩm

 

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, Motor

hub = PrimeHub()
app = App()
pointer_motor = Motor("E")
pointer_motor.set_default_speed(-50)

WEEK_RAIN = 50
ROTATION = 0

hub.left_button.wait_until_pressed()
pointer_motor.run_for_seconds(2)
pointer_motor.set_degrees_counted(0)
pointer_motor.set_default_speed(50)
pointer_motor.run_for_seconds(2) hub.light_matrix.write(abs(pointer_motor.get_degrees_counted()))
rotation = int(week_rain *
abs(pointer_motor.get_degrees_counted()) / 60)
print(ROTATION)

hub.right_button.wait_until_pressed()
pointer_motor.set_degrees_counted(0)
pointer_motor.set_default_speed(-50)
pointer_motor.run_for_degrees(ROTATION)
hub.light_matrix.write(WEEK_RAIN)
print(WEEK_RAIN)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận