Bài 11: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cầu thủ đá banh

27/07/2021 | 814 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Cầu thủ đá banh. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

cầu thủ lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Cầu thủ đá banh

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

 

Hướng dẫn lắp ráp cầu thủ đá banh lego spike prime ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp khung thành lego spike prime ( nhấn vào đây)

hướng dẫn lắp ráp lego spike prime

  • Thêm cảm biến lực để điều khiển cầu thủ
  • Sử dụng các khối gạch khác màu để tính điểm ( đỏ =1 điểm, xanh lá = 2 điểm ... )
  • Sử dụng các nhân vật Lego để làm thủ môn hoặc chướng ngại vật

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

hướng dẫn lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: nhấn nút để cầu thủ đá banh

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub() kicker = Motor('A')
kicker.set_default_speed(100)

while True:

kicker.run_to_position(0)
hub.left_button.wait_until_pressed()
kicker.run_for_rotations(1)
wait_for_seconds(1)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận