Bài 4: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Két sắt lego

27/07/2021 | 1319 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế ra 1 Két sắt lego. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

két sắt lego

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Két sắt Lego

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp két sắt lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp két sắt lego spike prime - Phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp két sắt lego spike prime - Phần 2 ( nhấn vào đây)

két sắt lego spike prime

Sau khi lắp ráp xong, hãy giữ lại mô hình này cho bài học tiếp theo ( bài số 5)

Cách mở khóa két sắt bằng chìa khóa lego

két sắt lego spike prime

Cách mở khóa két sắt bằng chìa khóa

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: két sắt sẽ được mở khi nhấn nút bên trái của bộ não. Ở đây chúng ta chưa đặt mật khẩu cho két sắt.

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chỉnh sửa phần code để đặt mật khẩu cho két sắt.

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chỉnh sửa phần code để đặt mật khẩu với 2 chiều quay cho két sắt.

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor, LightMatrix
from spike.control import wait_for_seconds, wait_until
from spike.operator import greater_than

hub = PrimeHub()
lock_motor = Motor('C')
dial_motor = Motor('B')
lock_motor.set_default_speed(50)

hub.speaker.beep(60)
hub.speaker.beep(72)

# Thao tác này làm khóa cửa.
dial_motor.set_stop_action('coast')
dial_motor.run_to_position(0)
dial_motor.set_degrees_counted(0)
hub.light_matrix.show_image('NO')

# Thao tác này làm mở khóa cửa khi nhấn Nút trái trên Trung tâm
hub.left_button.wait_until_pressed()
hub.speaker.beep(72)
wait_until(dial_motor.get_degrees_counted, greater_than, 180)
hub.speaker.beep(60)
lock_motor.run_for_seconds(1)
hub.light_matrix.show_image('NO')
wait_for_seconds(2)
hub.light_matrix.show_image('YES')
wait_for_seconds(5)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận