Bài 14: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Dự báo thời tiết

27/07/2021 | 900 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Dự báo thời tiết. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Dự báo thời tiết

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt động cơ vào đúng vị trí. Các động cơ phải được đặt ở vị trí 0 khi cánh tay hạ xuống.

lắp ráp lego spike prime

Sử dụng một bảng như thế này để bạn có thể xác minh tính chính xác của các dự báo của bạn.

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

Khối lệnh thời tiết sẽ chỉ hoạt động khi bạn đang kết nối Internet, bởi vì chúng lấy dữ liệu theo thời gian thực.

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: nếu trời nắng thì robot có phản ứng

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Nếu trời nắng hoặc mưa thì robot phản ứng khác nhau

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Thêm các tình huống thời tiết khác như "nhiều mây", "tuyết rơi"

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, Motor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
app = App()
umbrella_motor = Motor("B")
glasses_motor = Motor("F")
YOUR_LOCAL_FORECAST = "sunny"

umbrella_motor.set_default_speed(100)
glasses_motor.set_default_speed(100)

# Dữ liệu này giúp rô-bốt khởi động ở vị trí chính xác
umbrella_motor.run_to_position(45)
glasses_motor.run_to_position(300)

hub.speaker.beep(60, seconds=0.1)
hub.speaker.beep(72, seconds=0.1)

if YOUR_LOCAL_FORECAST == "sunny":

# nếu nắng, rô-bốt đeo kính râm
glasses_motor.run_to_position(0)
hub.light_matrix.show_image("SQUARE")
wait_for_seconds(2)
glasses_motor.run_to_position(300)

elif YOUR_LOCAL_FORECAST == "rainy":

# hoặc nếu mưa, rô-bốt che ô
umbrella_motor.run_to_position(340)
app.play_sound("Rain")
umbrella_motor.run_to_position(45)

else:

# nếu không có gì sẽ hiển thị ký hiệu "X"
hub.light_matrix.show_image("NO")

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận