Bài 37: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Sẵn sàng cho nhiệm vụ

27/07/2021 | 1114 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Sử dụng các chuyển động, cảm biến và các chương trình được tổ chức có kiểm soát để giải quyết một thách thức thi đấu thực hành trong khoảng thời gian ngắn nhất. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Sẵn sàng cho nhiệm vụ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Lập kế hoạch phù hợp, dự án này được thiết kế để có thể hoạt động trong nhiều buổi học.
 • Để hoàn thành bài học này, học sinh của bạn sẽ phải xây dựng mô hình Đế dẫn động Tiên tiến và các công cụ Lưỡi máy ủi và Cần nâng.

2. Tham gia (10 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần ‘Tổ chức thảo luận’ bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (30 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp để xây dựng các mô hình Mô-đun trò chơi, Đường dẫn và Trường đánh dấu.
 • Yêu cầu trẻ hợp tác để viết chương trình cho Đế dẫn động Tiên tiến để giải quyết thách thức thi đấu. Nhắc nhở trẻ sử dụng mọi thứ trẻ đã học cho đến bây giờ.

4. Giải thích (10 phút)

 • Tổ chức một cuộc thảo luận về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho từng bước của chương trình. Thảo luận về việc sử dụng mã giả và Khối của tôi để giúp lập kế hoạch.

5. Chế tạo (40 phút)

 • Hãy để học sinh của bạn tiếp tục thực hiện các giải pháp của mình cho đến khi trẻ sẵn sàng hoàn thành một thử nghiệm đúng giờ.
 • Nhắc trẻ bắt đầu bằng cách viết mã giả.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Thảo luận

Sử dụng những câu hỏi này để thu hút học sinh của bạn vào một cuộc thảo luận về cách chúng có thể sử dụng những gì chúng đã học cho đến nay để giải quyết thành công thử thách này:

 • Sự phân tích một vấn đề là gì?
 • Bạn sẽ sử dụng kỹ năng này như thế nào để giúp hoàn thành thử thách này?
 • Những kỹ năng nào bạn đã học được qua các bài học trước sẽ giúp bạn hoàn thành thành công nhiệm vụ này?

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

 

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 3 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 4 ( nhấn vào đây)

Bối cảnh trò chơi ví dụ

Sử dụng chủ đề này hoặc tạo riêng của bạn:

 • Người nông dân đã đi nghỉ, vì vậy anh ta cần giúp đỡ lập trình trang trại rô-bốt của mình để thu thập trứng mà không làm vỡ chúng.

Yếu tố trò chơi
Có thể bạn sẽ cần:

 • Đế dẫn động Tiên tiến với các công cụ
 • Mô-đun trò chơi kết hợp với mô hình Đường dẫn
 • 2 Điểm mốc
 • 4 thùng
 • 6 Gạch phạt

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Nhiệm vụ 1: Mở khóa cổng: Lập trình Đế dẫn động Tiên tiến để đẩy bộ truyền động để mở khóa cổng Mô-đun trò chơi.

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Nhiệm vụ 2: Mở khóa cổng: Lập trình Đế dẫn động Tiên tiến để ấn xuống chốt để mở cổng Mô-đun trò chơi.

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Nhiệm vụ 3: Mở khóa cổng : Điều hướng trường và vượt qua ít nhất một Marker mà không chạm vào nó.

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Nhiệm vụ 4 : Theo đường dẫn và thu thập các thùng và xếp vào vị trí

Hình phạt gạch (Tùy chọn)

 • Va chạm với Markers khi mang Thùng thưa
 • Bất kỳ trường hợp nhặt, loại bỏ hoặc đặt lại rô-bốt

Tối đa sáu viên gạch hình phạt có thể được đưa ra.
Mỗi viên gạch phạt sẽ dẫn đến 5 điểm bị trừ từ điểm số cuối cùng.

Ghi điểm

 • Mở khóa cổng (10 điểm)
 • Mở cổng (10 điểm)
 • Vượt qua điểm đánh dấu (10 điểm)
 • Đi theo Đường dẫn và thu thập Thùng - thu thập ít nhất 2 Thùng (10 điểm trên mỗi thùng); 10 điểm thưởng nếu tất cả bốn thùng được thu thập
 • Giao hàng an toàn một hoặc nhiều thùng cách xa con gà mái 50 cm để kết thúc (20 điểm)

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Giải pháp khả thi

 

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import Motor, MotorPair
from spike.control import wait_for_seconds

dozer_blade_motor = Motor('C')
lift_arm_motor = Motor('D')
drive_motors = MotorPair('A', 'E')

drive_motors.set_default_speed(25)
drive_motors.set_motor_rotation(27.63, 'cm')

dozer_blade_motor.start(-100)
lift_arm_motor.start(-100)
wait_for_seconds(1)
dozer_blade_motor.stop()
lift_arm_motor.stop()

dozer_blade_motor.run_for_degrees(70, speed=100)
lift_arm_motor.run_for_degrees(20, speed=100)

drive_motors.move(-2, 'cm')
drive_motors.move(10.5, 'cm')

dozer_blade_motor.run_for_degrees(180, speed=40)

drive_motors.move(-6, 'cm')

dozer_blade_motor.run_for_degrees(-180, speed=60)
dozer_blade_motor.run_for_degrees(180, speed=60)

drive_motors.move(7, 'cm')

dozer_blade_motor.run_for_degrees(-180, speed=60)

drive_motors.move(0.405, 'rotations', steering=-100)
drive_motors.move(60.5, 'cm', steering=-30)
drive_motors.move(34, 'cm')
drive_motors.move(32, 'cm', steering=-50)
drive_motors.move(17.5, 'cm')
drive_motors.move(0.415, 'rotations', steering=-100)
drive_motors.move(32, 'cm')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận