Bài 32: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Tương tác đồ vật

27/07/2021 | 843 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và sử dụng các cảm biến để điều khiển động cơ và tương tác với các đồ vật trên sân thi đấu. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Tương tác đồ vật

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.

2. Tham gia (5 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần Tổ chức thảo luận bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (20 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp để lắp ghép Đế dẫn động Thực tế, cánh tay, điểm đánh dấu và khối lập phương.
 • Yêu cầu trẻ thử nghiệm hai ngăn xếp lập trình để xem cái nào sẽ khiến Đế dẫn động của trẻ dừng lại ở điểm đánh dấu.
 • Yêu cầu học sinh của bạn bổ sung thêm các khối lập trình vào Đế dẫn động để hạ thấp cánh tay, lấy và trả lại khối lập phương từ khoảng cách ít nhất 30 cm (12 in) so với điểm đánh dấu.

4. Giải thích (5 phút)

 • Tổ chức một cuộc thảo luận về cách sử dụng Cảm biến Khoảng cách để đo khoảng cách.

5. Chế tạo (15 phút)

 • Để học sinh của bạn hoàn thành cuộc đua tiếp sức và xem đội nào nhanh nhất!
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Thảo luận

Sử dụng những ý tưởng này để thu hút học sinh của bạn tham gia vào cuộc thảo luận về rô-bốt thi đấu và cách chúng phải tìm đồ vật và cách di chuyển chúng xung quanh:

 • Yêu cầu học sinh của bạn mô tả các tình huống mà trẻ đã thấy rô-bốt di chuyển các đồ vật từ nơi này đến nơi khác.
 • Nói với học sinh của bạn rằng Đế dẫn động của trẻ có thể sử dụng cảm biến để phát hiện các đồ vật và sử dụng thêm động cơ và cánh tay để thu thập đồ vật.
 • Giải thích rằng các học sinh của bạn đang lập trình một rô-bốt tự vận hành. Hỏi trẻ lý do tại sao chế độ tự vận hành lại quan trọng trong các cuộc thi.

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

 

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sử dụng mô hình Đế dẫn động Đơn giản được trang bị Cảm biến Khoảng cách. Hãy nhớ sử dụng kẹp cáp.

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Học sinh của bạn sẽ cần phải nâng cánh tay đủ (nhưng không quá nhiều) để nó có thể di chuyển tự do trên khối lập phương. Nếu trẻ nâng nó quá cao, nó sẽ bị chạm vào Cảm biến Khoảng cách.

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Bắt đầu với khoảng cách xấp xỉ 30 cm giữa Đế dẫn động và điểm đánh dấu.

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Giải pháp khả thi

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Giải pháp khác

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, MotorPair, Motor, DistanceSensor
from spike.control import wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
drive_motors = MotorPair('C', 'D')
grabber_motor = Motor('E')
distance_sensor = DistanceSensor('F')

drive_motors.set_default_speed(30)
drive_motors.set_motor_rotation(17.5, 'cm')
grabber_motor.set_default_speed(-20)
grabber_motor.run_for_seconds(1)
grabber_motor.set_default_speed(20)
grabber_motor.run_for_degrees(75)

hub.speaker.beep(60)
hub.speaker.beep(72)

hub.right_button.wait_until_pressed()

wait_for_seconds(1)

drive_motors.start()
distance_sensor.wait_for_distance_closer_than(10, 'cm')
drive_motors.stop()

grabber_motor.run_for_degrees(-75)

hub.speaker.beep(60)
hub.speaker.beep(72)

drive_motors.move(-20, 'cm')

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận