Bài 10: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Tê giác

27/07/2021 | 1100 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế Tê giác. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

tê giác lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Tê giác

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

hướng dẫn lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp tê giác lego spike prime - Phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp tê giác lego spike prime - Phần 2 ( nhấn vào đây)

hướng dẫn lắp ráp lego spike prime

Chu vi bánh xe là một khái niệm trong bài học này. Bánh xe có đường kính 5.6cm và đi quãng đường 17.6cm cho mỗi vòng quay ( chu vi = 17.6cm).

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

hướng dẫn lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: tê giác sẽ di chuyển 50cm

hướng dẫn lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - So sánh cách dùng cảm biến lực để dừng tê giác và không dùng cảm biến lực

lego spike prime

Yêu cầu học sinh thay đổi bánh xe nhỏ hơn và yêu cầu lập trình để đi được quãng đường 50cm

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import MotorPair

drive_motors = MotorPair('B', 'A')

drive_motors.set_default_speed(50)

drive_motors.move(10, 'rotations')
drive_motors.stop()

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận